Delprov 2

Bilder från ett moment av delprov 2 IPO-R sök

Foto: Marianne Neidhardt

Anette-Orka 1.jpg

Provledaren visar mig sökområdet

Anette-Orka 2.jpg

Förbereder Orka för start

Anette-Orka 3.jpg
Anette-Orka 4.jpg
Anette-Orka 5.jpg

Orka har hittat en person och förbereder henne för ett påvis

Anette-Orka 6.jpg

Fullfart ut till funna personen

Anette-Orka 7.jpg

Orka har hittat en person i en container

Anette-Orka 8.jpg

IPO-R söket är nu slut