Thunhukenz Ztorma

Klicka på bilderna så ser ni dom i större format.

Ztormablans2.jpg

Ztorma har varit fotomodell, ska vara med i utbildningsmaterial/bok om balansbollar

Ztormaundersöker201212.jpg

Ztorma i bergrummet, under sökte allt

DSZtorma201205_1.jpg

Ztormas första miljöpromenad, 201205

Ztorma201205.jpg

Ztormas första miljöpromenad, 201205

Ztorma201205_10.jpg
Ztorma201205_11.jpg
Ztorma201205_12.jpg
Ztorma201205_13.jpg
Ztorma201205_14.jpg
Ztorma201205_15.jpg
Ztorma201205_17.jpg
Ztorma201205_18.jpg
Ztorma201205_19.jpg
Ztorma201205_2.jpg
Ztorma201205_20.jpg
Ztorma201205_21.jpg
Ztorma201205_22.jpg
Ztorma201205_23.jpg
Ztorma201205_24.jpg
Ztorma201205_25.jpg
Ztorma201205_27.jpg
Ztorma201205_28.jpg
Ztorma201205_29.jpg
Ztorma201205_3.jpg
Ztorma201205_30.jpg
Ztorma201205_31.jpg
Ztorma201205_32.jpg
Ztorma201205_33.jpg
Ztorma201205_34.jpg
Ztorma201205_35.jpg
Ztorma201205_4.jpg
Ztorma201205_5.jpg
Ztorma201205_7.jpg
Ztorma201205_8.jpg
Ztorma201205_9.jpg

Ztormas första miljöpromenad, 201205